מי אנחנו מוצרים מציאות וידאו סטודנטים סקי צור קשר

 

מכניקה
תרגיל מס' 1 - ווקטורים:                                שאלות           פתרונות: 1+2, 3+4, , , 6, 7
תרגיל מס' 2 - תנועה בקו ישר:   סיכום שיעור    שאלות           פתרונות: 1+2+3, 4, 5+7, 6
                    תרגילי כיתה פתורים: 30, 31, 35, 40א, 40ב, תרגול גרפים, תרגול מיקום והעתק
תרגיל מס' 3 - נפילה חופשית-זריקה אנכית:  סיכום שיעור   שאלות   פתרונות: 1, 2, 3, 4+5, 6
                    תרגילי כיתה פתורים: 13, 14+15
תרגיל מס' 4 - נפילה חופשית-זריקה משופעת: סיכום שיעור   שאלות   פתרונות: 1, 2, 3+4, 5, 6
                    תרגילי כיתה פתורים: פיתוח נוסחת הטווח, 18+19, 55 פתרון כללי, 55
תרגיל מס' 5 - חוקי ניוטון א':                 סיכום שיעור       שאלות         פתרונות: 1, 2+3, 4, 5+6
תרגיל מס' 6 - חוקי ניוטון ב':    שאלות                     פתרונות: 1+2+3, 4+5
                    פיתרון הבוחן
תרגיל מס' 7 - תנועה מעגלית:   סיכום שיעור        שאלות    פתרונות: 1+2+3, 4, 5א'ב', 5ג'ד', 6
                    דף נוסחאות לתנועה מעגלית
תרגיל מס' 8 - עבודה ואנרגיה: שאלות                     פתרונות: 1+2, 3, 4, 5, 6, 7
                    פתרון הבוחן
תרגיל מס' 9 - מתקף ותנע:     שאלות                     פתרונות: 1+2, 3+4, 5+6, 7

בדוק את עצמך - מבחן אמריקאי במכניקה: שאלות           פתרון

מבחני סמסטר, חיים: 11-12 א' ב', 09-10 א' ב', 08-09 א' ב', 07-08, 06-07 א' ב', 05-06, 04-05,
                              03-04, 02-03, 01-02, 00-01, 99-00 א' ב', 98-99, 97-98, 96-97, 95-96
פתרונות, חיים: 11-12 ב': 1, 2, 3, 4     11-12 א': 1, 2, , 3ב+ג, 4     09-10 א': 1+2
                     05-06 א': 1, , 2ב+ג, 3, 4

מבחני סמסטר, מדוייקים: 09-10, 08-09 א' ב', 07-08 א' ב', 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03,
                                   01-02, 00-01, 99-00, 98-99, 97-98, 96-97,
פתרונות, מדוייקים: 07-08 א': 1, 2, 3, 4     96-97 א': 1, 2, 3
חשמל ומגנטיות
תרגיל מס' 1 - חוק קולון:      סיכום שיעור      שאלות         פתרונות: 1+2+3, 4+5, 6+7+8,
תרגיל מס' 2 - שדה חשמלי: סיכום שיעור      שאלות         פתרונות: 1+2, 3, 4, 5, 6
תרגיל מס' 3 - פוט' חשמלי:  סיכום שיעור      שאלות         פתרונות: 1, 2, 3, 4+5, 6+7+8
                    בוחן, פתרון הבוחן
תרגיל מס' 4 - מתח, זרם:    סיכום שיעור     שאלות         פתרונות: 1+2+3+4, 5+6+7+8+9
תרגיל מס' 5 - קירכהוף:       סיכום שיעור     שאלות         פתרונות: 1+2+3, 4+5, 6+7
תרגיל מס' 6 - שדה מגנטי:   סיכום שיעור     שאלות         פתרונות: 1+2, 1+2+3, 4+5, 6
תרגיל מס' 7 - כוח מגנטי:     סיכום שיעור     שאלות         פתרונות: 1, א2, ב2, 3, 4, 5, 6, 7
תרגיל מס' 8 - כא"מ מושרה: סיכום שיעור     שאלות         פתרונות: 1+2, 3, 4+5, 6, 8

מבחני סמסטר, חיים: 10-11, 09-10, 08-09 א' ב', 07-08, 06-07, 05-06 א' ב', 04-05, 03-04, 02-03,
                             01-02, 00-01, 99-00, 98-99, 97-98, 96-97, 95-96,
פתרונות, חיים: 08-09 א': 1     06-07 א': 1, 2, 3, 4     05-06 ב': 1, 2, 3

מבחני סמסטר, מדוייקים: 08-09 א' ב', 07-08 א' ב', 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03, 01-02,
                                   00-01, 99-00, 98-99, 97-98, 96-97, 95-96, 94-95
פיזיקה מודרנית
תרגיל מס' 1: גלים:                           סיכום שיעור   
תרגיל מס' 2: XXX
תרגיל מס' 3: האפקט הפוטואלקטרי:   סיכום שיעור    שאלות     פתרונות: 1+2+3, 1, 2+3+4
תרגיל מס' 4: מודל האטום של בוהר:   סיכום שיעור    שאלות     פתרונות: 1+2+3, 4+5
מבחני סיום
מדעי החיים: 08-09, 07-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03, 01-02, 00-01, 99-00, 98-99,
                  97-98, 96-97, 95-96, 94-95
פתרונות, חיים: 08-09: 1
                     07-08: 1א+ב+ג+ד, , 2א+ב+ג, 2ד+ה, 3א+ב+ג,
                     05-06: 1א+ב+ג+ד+ה, 2א+ב, 4+3א+ב+ג+ד, 4ה+ו, 5, 6, 8, 9     02-03: 8     99-00: 8

מדעים מדוייקים: 08-09, 07-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03, 01-02, 00-01, 99-00, 98-99,                          97-98, 96-97, 95-96,
פתרונות, מדוייקים: 08-09: 9     07-08: 9
מבוא להנדסת חשמל
פתרון מש' דיפ' מסדר 1 בשיטת: סופרפוזיציה, הפרדת משתנים
מעגל RC טורי, מעגל RL טורי
דף מס' 1:     1      2
דף מס' 2:     1      2      3      5      6
מבחן 2011:  תר' 1       תר' 2       תר' 3
מבחן 2012: תר' 1       תר' 2
קלקולוס - ספר ופתרונות + מבחן לדוגמה
חדו"א 1
חדו"א 2
חדו"א 2 - מבחנים