מי אנחנו מוצרים מציאות וידאו סטודנטים סקי צור קשר

 

רקע
הרמקול האלקטרוסטטי עושה שימוש בכוח החשמלי כדי להרטיט את הממברנה, לעומת הרמקול הקונוונציונאלי אשר עושה זאת באמצעות הכוח האלקטרו-מגנטי. הכוח החשמלי הוא הכוח הפועל על מטען חשמלי אשר נמצא בשדה חשמלי (חוק קולון), בעוד הכוח האלקטרו-מגנטי הינו הכוח הפועל על זרם חשמלי הנמצא בשדה מגנטי (חוק פרדיי). לכאורה אין זה משנה מהו מקור הכוח המרטיט את הממברנה, אך מבחינה מעשית מחזיק הרמקול האלקטרוסטטי בשלושה יתרונות חשובים:
1) שטח הממברנה שלו יכול להיות גדול מאוד, מה שמאפשר רטיטות קטנות שלה אפילו בעוצמות צליל
    גבוהות.
2) הוא ליניארי מאוד מכיוון שהכוח המניע את הממברנה שלו אינו תלוי כלל במיקומה הרגעי, ופועל באופן
    אחיד על כל שטחה.
3) הממברנה שלו קלה מאוד ולכן חסרת אינרציה כמעט.

חסרונותיו הם:
1) נדרשים לו שנאים גדולים ויקרים שתפקידם להכפיל את מתח המוצא של המגבר פי 40 לפחות.
    ללא שנאים יהיה הכוח החשמלי המניע את הממברנה חלש מדי ובקושי יישמע צליל.
2) הוא מושפע מאוד מרמת הלחות שבאוויר - הפעלת מזגן למשל מחייבת הפחתת כמות המטען החשמלי
    שעל הממברנה באמצעות סיבובו של כפתור בקרה.
3) הוא חייב להיות בעל שטח גדול בכדי לממש באמת את היתרונות הגלומים בו.
4) הוא אינו מוצלח בשחזורם של תדרים נמוכים - תחום הבאס.
מבנה ואופן פעולה
הפנל האלקטרוסטטי מורכב משני לוחות מתכת מחוררים (סטאטורים) אשר בניהם מתוחה ממברנת פלסטיק דקיקה. הממברנה משוחה בחומר צובר מטען ומחוברת למקור מתח ישר (DC) אשר טוען אותה באלקטרונים. לוחות המתכת המחוררים מוזנים באות השמע שמספק המגבר (ז"א במתח חילופין (AC) שהוגבר באמצעות שנאים) ונבנה בניהם שדה חילופין חשמלי אשר מפעיל כוח חילופין על הממברנה הטעונה ומרטיט אותה. גלי הקול שמפיקה הממברנה הרוטטת בוקעים דרך החורים שבלוחות המתכת ומגיעים אל המאזין. תמונה
שנאים מעלי מתח
השנאים מעלי המתח הם "עקב אכילס" של הרמקול האלקטרוסטטי מכיוון שתכנונם כרוך במערכת מורכבת של פשרות: על יחס ההשנאה שלהם להיות 1:40 לפחות, וזהו אם כך גם יחס הליפופים המינימאלי שבין הסליל הראשוני (זה המחובר למגבר) לשניוני (זה המחובר לפנל האלקטרוסטטי). ליפופים רבים יותר בסליל השניוני מנמיכים את התדר הגבוה ביותר שניתן לשחזר, ועליו להיות גבוה מ-20kHz. ליפופים מעטים יותר בסליל הראשוני מגביהים את התדר הנמוך ביותר שניתן לשחזר, אלא אם מפחיתים את העוצמה. במילים פשוטות - כדי לשחזר תדר נמוך בעוצמה גבוהה נדרשים ליפופים רבים בסליל הראשוני. מכל האמור לעיל נובע כי לא ניתן לשחזר את מלוא ספקטרום השמע (20-20,000Hz) בעוצמה גבוהה. מאחר וחולשתו הטבעית של הפנל האלקטרוסטטי היא בתחום הבאס (בשל היותו שטוח ולא קוני), הבחירה הטבעית היא בוויתור על שחזור תדר נמוך והטלת משימה זו על סאבוופר דינאמי. ההימנעות משחזורם של תדרים נמוכים מ-160Hz מאפשרת שימוש בשנאים לא מפלצתיים יחסית (6 קילוגרם ברזל "בלבד" לכל ערוץ). תמונה